Strafrechtadvocaten

Andeweg Van Doveren heten u welkom

DAADKRACHTIG

OVERTUIGEND

SPECIALISTEN

ADVOCAAT STRAFRECHT

ADVOCAAT HIPPISCH RECHT

Strafrechtadvocaat Andeweg Van Doveren Advocatuur

ADVOCAAT PSYCHIATRISCH RECHT

WERKZAAM IN HEEL NEDERLAND

Andeweg Van Doveren Advocatuur strafrechtadvocaten is ontstaan uit de samenwerking tussen de advocaten Valérie Andeweg (Andeweg Advocatuur) en Gerwin van Doveren  (Van Doveren Advocatuur) Beiden zijn al 20 jaar actief als gespecialiseerd strafrechtadvocaten, jeugdrechtadvocaat, psychiatrisch advocaat en tot slot hippische advocaat. Valérie Andeweg en Gerwin van Doveren zijn beiden advocaten strafrecht die erkend zijn als strafrechtspecialist. Ook zijn zij erkend als psychiatrisch advocaat (wet verplichte ggz, wet zorg en dwang en wet forensische zorg). Valérie Andeweg is tevens geaccrediteerd door de Nederlandse Orde van Advocaten als intervisiebegeleidster. Daarnaast zijn beiden werkzaam als annotator van rechterlijke uitspraken op het gebied van het psychiatrisch recht voor de vakbladen Rechtspraak Familierecht en GZR Updates.

Valérie Andeweg en Gerwin van Doveren zijn werkzaam als freelance docent en verzorgen opleidingen op het gebied van het strafrecht en het psychiatrisch recht (Wvggz, Wzd en Wfz). Zij verzorgen graag een cursus voor u. Wilt u meer informatie over het verzorgen van een opleiding, neem dan met ons contact op via het aanmeldformulier. U wordt dan op korte termijn teruggebeld. Voor meer informatie kunt u binnenkort terecht op de website andewegvandoverenacademie.nl. Andeweg Van Doveren Advocatuur behandelt onder andere de volgende zaken:

Zowel Andeweg Advocatuur als Van Doveren Advocatuur handelen ieder voor eigen rekening en risico. Opdrachten tot het verlenen van rechtsbijstand aan Andeweg Van Doveren Advocatuur worden aangegaan door of Andeweg Advocatuur (mr. V.C. Andeweg) of door Van Doveren Advocatuur (mr. G.L.A.M. van Doveren).

Psychiatrisch recht (WvGGZ, WZD & WFZ):

Wet verplichte GGZ:
* Crisismaatregel Wet Verplichte GGZ
* Voortzetting crisismaatregel Wet Verplichte GGZ
* Tijdelijke verplichte zorg in noodsituatie
* Zorgmachtiging

Wet zorg en Dwang:
* Inbewaringstelling Wet Zorg en Dwang
* Verlenging inbewaringstelling Wet Zorg en Dwang
* Rechterlijke machtiging

Wet Forensische Zorg:
* Doorbreking medisch beroepsgeheim
* Zorgmachtiging in aansluiting op TBS
* Zorgmachtiging in het kader van strafrecht

Hippisch recht

* Aankoopcontracten en verkoopcontracten paarden en pony’s
* Geschillen bij aankoop en verkoop paarden en pony’s
* Stalondeugden
* Stalgebreken
* juridisch advies over klinische en röntgenologisch onderzoek
* Bijstand aan dierenartsen
* Bijstand in tuchtzaken

Orde van Advocaten
Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten
advocatennetwerk VPAN
advocatennetwerk-vnja
High Trust Andeweg Van Doveren Advocatuur