ANDEWEG VAN DOVEREN ADVOCATUUR

DE ADVOCATEN / STRAFPLEITERS:

De strafpleiters Valerie Andeweg en Gerwin van Doveren zijn beiden strafrechtspecialist, specialist psychiatrisch recht en specialist jeugdrecht. Of het nu gaat om bijstand tijdens een politieverhoor, aanhouding, voorarrest, zitting bij de politierechter of meervoudige strafkamer bij Andeweg Van Doveren Advocatuur bent u zeker van deskundigheid. Ook voor hoger beroep kunt u bij ons terecht. Andeweg Van Doveren Advocatuur staat geen slachtoffers en informanten bij. Wij verlenen pro deo rechtsbijstand.

Advocaat Valerie Andeweg

E-mail:
andeweg@andewegvandoverenadvocatuur.nl

Mr. V.C. (Valérie) Andeweg is opgegroeid in Arnhem en studeerde rechten aan de Universiteit van Maastricht. Daarnaast heeft zij gestudeerd aan de Universiteit van Hannover in Duitsland en Universiteit van Granada in Spanje. Valérie Andeweg kan haar cliënten dan ook bijstaan in Nederlands, Engels, Duits, Frans en het Spaans.

Op 20 augustus 2002 is zij haar professionele loopbaan begonnen als advocaat. In 2009 richtte mr. V.C. Andeweg haar eigen advocatenkantoor op en maakte zij 7 jaar lang onderdeel uit van de maatschap. Maart 2016 heeft mr. V.C. Andeweg haar eigen kantoor in Breda geopend, de stad waar het voor haar allemaal in 2002 begon.

Vanaf het begin heeft Mr. Valerie Andeweg zich bezig gehouden met en gespecialiseerd in het strafrecht, waaronder jeugdstrafrecht. Zij heeft hiertoe onder meer de specialisatieopleiding strafrecht aan het Pompe instituut voor strafrechtswetenschappen gevolgd van de Universiteit van Utrecht en deze opleiding met succes afgerond. Sindsdien is zij lid van Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA). Daarnaast is Valérie gespecialiseerd in het jeugdrecht (zoals omgang, gezag, hoofdverblijf kinderen, ouderverstoting, ondertoezichtstellingen en (gesloten) uithuisplaatsingen). In de loop der jaren heeft mr. V.C. Andeweg zich ook gespecialiseerd in het psychiatrische patiëntenrecht. Mr. V.C. Andeweg staat door heel Nederland en ook in het buitenland cliënten bij.

Daarnaast heeft Valérie Andeweg vakinhoudelijk les gegeven, maar ook vaardigheden zoals debattechnieken, aan Avans Hogeschool in Breda en verzorgt zij ook lezingen en trainingen.

Aangezien mr. V.C. Andeweg voldoet aan allerlei specialisatievereisten wordt zij door de Rechtbank gevraagd en benoemd in strafzaken, civiele zaken (gesloten uithuisplaatsingen) voor minderjarigen en in zaken van psychiatrische patiënten die niet vrijwillig worden opgenomen in een instelling (in het kader van de Wet Verplichte GGZ, Wet Zorg en Dwang en Wet Forensische zorg) om op te treden als advocaat.

Zij is door de Raad voor Rechtsbijstand geaccrediteerd als specialist strafrecht, specialist jeugdrecht en specialist psychiatrisch recht, wat betekent dat zij cliënten ook op pro deo basis kan bijstaan.

Valérie Andeweg is lid van diverse specialisatieverenigingen:

Vereniging Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland (vPan)

Vereniging voor Familie- en Jeugdrecht (FJR)

Vereniging Nederlandse Jeugdrechtadvocaten (VNJA)

Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten

Nevenfuncties:

* Rechter-plaatsvervanger in de meervoudige strafkamer van de Rechtbank Limburg

* Lid van het College van Afgevaardigden van de Orde van Advocaten

* Annotator voor Rechtspraak Familierecht van Kluwer Uitgeverij

* Docent psychiatrisch recht en strafrecht bij diverse opleidingsinstituten

* Intervisieleider

Valérie Andeweg heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Strafrecht
  • Psychiatrisch Patiëntenrecht (Wvggz, Wzd & Wfz)
  • Familierecht

Deze registratie verplicht haar om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

Advocaat Gerwin van Doveren

E-mail:
vandoveren@andewegvandoverenadvocatuur.nl

Mr. G.L.A.M. (Gerwin) van Doveren is geboren in Udenhout en studeerde rechten aan de Katholieke Universiteit Brabant, thans Universiteit van Tilburg.

Op 17 juli 2001 is hij zijn professionele loopbaan begonnen als advocaat en maakte hij kennis met het hippische recht bij een gerenommeerd hippisch kantoor. In 2015 richtte hij Van Doveren Advocatuur op nadat hij gedurende 10 jaar partner is geweest bij een middelgroot advocatenkantoor en daarbij leiding gaf aan de sectie strafrecht.

Mr. G.L.A.M. van Doveren heeft zich gespecialiseerd in het strafrecht, psychiatrische patiëntenrecht, jeugdrecht (jeugdstrafrecht, ondertoezichtstellingen en (gesloten) uithuisplaatsingen), het internationale strafrecht en het overleverings- en uitleveringsrecht. Hij heeft hiertoe onder meer de specialisatieopleiding strafrecht aan het Pompe instituut voor strafrechtswetenschappen gevolgd van de Universiteit van Utrecht en deze opleiding met succes afgerond. Sindsdien is hij lid van Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA).

Alle soorten strafzaken worden door mr. Van Doveren behandeld zoals onder andere moord en doodslag, mensenhandel en mensensmokkel, criminele organisaties, drugsdelicten, geweldsdelicten, diefstal, heling, TBS-zaken, witwassen en ontnemingszaken alsmede milieu strafzaken en economisch strafrecht. Ook neemt mr. Van Doveren zaken in behandeling op het gebied van het internationaal strafrecht, waarbij hij regelmatig strafzaken behandelt in Engeland, Duitsland en België. Mr. G.L.A.M. van Doveren spreekt vloeiend Nederlands, Engels en Duits. Daarnaast behandelt mr. Van Doveren zaken bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

De behandeling van de zaken van mr. G.L.A.M. van Doveren kenmerkt zich doordat hij geen enkele discussie schuwt en zich als een tijger in een zaak vastbijt.

Hij is door de Raad voor Rechtsbijstand geaccrediteerd als specialist strafrecht, specialist jeugdrecht en specialist psychiatrisch recht, wat betekent dat hij cliënten ook op pro deo basis kan bijstaan.

Gerwin van Doveren is lid van diverse specialisatieverenigingen:

Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA)

Vereniging Psychiatrisch Patiëntenrecht Advocaten Nederland (vPan)

Nevenfuncties:

* Rechter-plaatvervanger bij de meervoudige strafkamer van de rechtbank Limburg

* Lid van de commissie van toezicht penitentiaire inrichting Sittard

* Lid van de beklagcommissie van de penitentiaire inrichting Sittard

* Lid van het college van afgevaardigden van de Nederlandse Orde van Advocaten.

* Annotator voor Rechtspraak Familierecht van Kluwer Uitgeverij

* Docent psychiatrisch recht en strafrecht bij diverse opleidingsinstituten

Gerwin van Doveren heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Strafrecht
  • Psychiatrisch Patiëntenrecht (Wvggz, Wzd & Wfz)

Deze registratie verplicht hem om elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd rechtsgebied.

De advocaten Valerie Andeweg en Gerwin van Doveren van Andeweg Van Doveren Advocatuur zijn beiden ingeschreven als advocaat bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Ook staan zij beiden geregistreerd als strafrechtspecialist en specialist psychiatrisch recht en als zodanig ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten (NVSA) en de Vereniging van Psychiatrisch Patientenrecht Advocaten Nederland (VPan)