Cassatie

Als u het niet eens bent met een veroordeling in hoger beroep door het gerechtshof, dan kunt u in cassatie bij de Hoge Raad der Nederlanden. De advocaten van Andeweg van Doveren behandelen zelf niet de cassatiezaak. Procederen bij de Hoge Raad der Nederlanden is namelijk een specialisme binnen de strafrechtadvocatuur.  Andeweg Van Doveren Advocatuur werkt samen met gerenommeerde cassatieadvocaten die deze zaken voor ons behandelen.

Hoge Raad der Nederlanden is een cassatierechter

Dit betekend dat de Hoge Raad beoordeeld of de uitspraak (arrest) van het gerechtshof voldoet aan de wet. Kortom is de wet op juiste wijze toegepast. De Hoge Raad oordeelt dus niet over het feit of u wel of niet schuldig bent. Als cassatierechter worden door de Hoge Raad rechtsvragen beantwoord, die zo bijdragen aan de ontwikkeling van het recht en de rechtsbescherming. Zo wordt er ook bijgedragen aan de rechtseenheid in Nederland.

Direct een strafrechtadvocaat nodig? Klik op de afbeelding.

Cassatie Hoge Raad

Behandelduur

In strafzaken is de gemiddelde doorlooptijd ongeveer 256 kalenderdagen. Dat is de tijd die verstrijkt tussen de datum waarop het strafdossier van het gerechtshof is ontvangen en de datum van uitspraak. Dit volgens opgaaf van de Hoge Raad.

Instellen cassatie

Cassatie tegen een uitspraak van een gerechtshof moet worden ingesteld door een verklaring af te leggen op de griffie van het gerechtshof dat de uitspraak deed. In strafzaken mag de verdachte zelf beroep in cassatie instellen, maar hij kan dit ook door een advocaat of een gemachtigde laten doen. De griffier van het gerecht dat de uitspraak deed, stuurt de verklaring samen met de processtukken door naar de Hoge Raad.

Schriftuur

Als de Hoge Raad de processtukken (het strafdossier) van het gerechtshof heeft ontvangen, stuurt hij een bericht aan de verdachte en in het voorkomende geval aan diens vertegenwoordiger dat er op straffe van niet-ontvankelijkheid een cassatieschriftuur moet worden ingediend door een advocaat. Wanneer deze schriftuur door een advocaat niet wordt ingediend, mag de Hoge Raad de zaak niet inhoudelijk behandelen. In deze schriftuur moet worden uiteengezet waarom de uitspraak van het gerechtshof moet worden vernietigd. Wanneer voor de Hoge Raad het woord wordt gevoerd, mag dit alleen door een advocaat. In strafzaken kan iedere advocaat die in Nederland is ingeschreven voor de verdachte optreden. Er zijn gespecialiseerde advocaten die uitsluitend strafzaken in cassatie behandelen. Deze gespecialiseerde advocaten zijn ingeschreven bij de Vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken (VCas). Andeweg Van Doveren Advocatuur verwijst cassatiezaken uitsluitend naar advocaten die lid zijn van deze specialisatievereniging.

Termijnen

Het instellen van cassatieberoep is, net als het instellen van hoger beroep gebonden aan wettelijke termijnen. De algemene regel voor het instellen van cassatieberoep in strafzaken is dat dit binnen 14 dagen na de einduitspraak van het gerechtshof moet gebeuren. Het niet in acht nemen van de wettelijke termijnen leidt ertoe dat het cassatieberoep niet-ontvankelijk is, zodat de Hoge Raad de zaak niet meer inhoudelijk kan behandelen. De aangevochten uitspraak van het gerechtshof wordt dan definitief.

Wettelijke regeling

De wettelijke regeling van de cassatieprocedure in strafzaken is te vinden in de artikelen 427-448 van het Wetboek van Strafvordering.

Kosten van de procedure

Vanaf het instellen van cassatieberoep moet de verdachte zich verplicht laten bijstaan door een advocaat. Wanneer de verdachte kan aantonen niet over voldoende financiële middelen te beschikken om een advocaat te betalen, kan hij in aanmerking komen voor pro deo rechtsbijstand. De Raad voor Rechtsbijstand onderzoekt of een verdachte voor toewijzing van een advocaat in aanmerking komt. Als dit het geval is verstrekt de Raad voor Rechtsbijstand een toevoeging aan de advocaat. Deze advocaat kan met de toevoeging zijn honorarium in rekening brengen bij de overheid. In strafzaken is geen griffierecht verschuldigd.