GRATIE

Zijne Majesteit de Koning kan straffen en maatregelen die door de politierechter, meervoudige strafkamer, kinderrechter, gerechtshof zijn opgelegd kwijtschelden. Ook kan de Koning de straf verlagen of veranderen van gevangenisstraf in werkstraf. Dit heet gratie verlenen. Gratie is mogelijk als het bijdraagt aan een rechtvaardige, menselijke en doelmatige uitvoering van de straf.

Wanneer is gratie mogelijk?

Dit is mogelijk als de straf of opgelegde maatregel van de veroordeelde onherroepelijk is en nog niet is ondergaan. Dit wil zeggen dat de straf definitief is en de veroordeelde niet meer de mogelijkheid  heeft om in beroep of in cassatie te gaan. Verder moet er sprake zijn van nieuwe feiten of omstandigheden waarmee de rechter geen rekening heeft gehouden of heeft kunnen houden bij het opleggen van de straf (bijvoorbeeld aan een verslechterde gezondheid van de veroordeelde). Er kan ook gratie gevraagd worden van

Gratie kan alleen worden verleend door Zijne Majesteit de Koning.

Gratie

Wanneer is gratie niet mogelijk?

In een aantal gevallen is het niet mogelijk om een aanvraag in te dienen. Dit is het geval als één van de volgende omstandigheden zich voordoet

  1. Hoger beroep of cassatie is nog mogelijk om in te stellen (binnen 14 dagen na uitspraak rechter)
  2. Uw persoonlijke omstandigheden zijn binnen drie maanden na uitspraak gewijzigd
  3. U bent veroordeeld voor een verkeersovertreding door de rechter
  4. U bent veroordeeld tot betaling van een geldboete van € 340,00 of lager.
  5. U heeft het afgelopen jaar gratie aangevraagd en het gratieverzoek is afgewezen en uw persoonlijke omstandigheden zijn niet gewijzigd.
  6. U heeft de straf reeds ondergaan.

Hoe vraag ik gratie aan?

Het aanvragen doe je het beste middels hulp van een deskundige strafrechtadvocaat. De strafpleiters van Andeweg Van Doveren Advocatuur zijn uw graag behulpzaam bij het aanvragen van gratie. Klik op aanmeldformulier om uw zaak aan te melden. Het gratieverzoek dient volgens een vastgesteld formulier ingediend te worden bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Klik op gratieformulier om dit te downloaden.