HOGER BEROEP

Als u of de officier van justitie hoger beroep heeft ingesteld tegen de uitspraak van de politierechter of tegen het vonnis van de meervoudige strafkamer, dan krijgt u een dagvaarding uitgereikt voor de behandeling van de zaak in beroep door het Gerechtshof. Er zijn vier Gerechtshoven in Nederland, te weten: Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch, Gerechtshof Amsterdam, Gerechtshof Den Haag en Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. Onze advocaten verlenen pro deo rechtsbijstand voor de behandeling van uw strafzaak in hoger beroep.

Wat is een gerechtshof?

Een gerechtshof is een rechterlijk college, welke strafzaken in beroep behandeld. Het gerechtshof spreekt recht in tweede aanleg, dus nadat de rechtbank uitspraak heeft gedaan. De rechters bij een gerechtshof worden raadsheren genoemd, ook als het een vrouwelijke rechter betreft. De officier van justitie noemt men advocaat-generaal bij het gerechtshof. Er zijn vier gerechtshoven in Nederland, namelijk Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch. Gerechtshof Den Haag, Gerechtshof Amsterdam en Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden. De strafpleiters van Andeweg van Doveren Advocatuur bepleiten strafzaken bij al deze gerechtshoven.

Wanneer kan ik hoger beroep instellen?

Hoger beroep kan worden ingesteld tegen een veroordeling van een misdrijf. Dit doet u bij de informatiebalie van de rechtbank die u heeft veroordeeld.  Tegen overtredingen kan alleen hoger beroep worden ingesteld als er sprake is van een geldboete van minimaal € 500,00. Dit wordt het verlofstelsel genoemd. Hoger beroep moet binnen veertien dagen na de dag van de uitspraak worden ingesteld. Bij het instellen van hoger beroep wordt een grievenformulier ingevuld. Op dit grievenformulier geeft u aan wat de redenen zijn voor het hoger beroep. Klik op grievenformulier om dit te downloaden. U kunt niet in hoger beroep als u bent vrijgesproken door de rechtbank. In dat geval kan alleen de officier van justitie in hoger beroep.

U kunt zelf beroep instellen maar ook iemand machtigen om dit namens u te doen, bijvoorbeeld uw advocaat. De voorwaarden hiervoor leest u op de achterkant van de . U mag de  bij de rechtbank per brief een volmacht geven om hoger beroep voor u in te stellen.  U dient dit wel binnen de termijn van 14 dagen na de uitspraak te doen. Wanneer u gevangen zit, kunt u een schriftelijke verklaring afleggen dat u hoger beroep wilt instellen. Deze verklaring moet u overhandigen aan het hoofd van de instelling, waar u verblijft. Hij of zij zet vervolgens de vereiste procedure in gang.

Wat voor straffen kan een gerechtshof opleggen?

Als er voldoende bewijs is in uw strafzaak en u wordt schuldig verklaard, dan kan de rechtbank aan u de volgende straffen opleggen:

  1. geldboete
  2. werkstraf van maximaal 240 uren
  3. ontzegging van de rijbevoegdheid
  4. gevangenisstraf  tot maximaal levenslang
  5. ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel
  6. verplichte zorg in het kader van een zorgmachtiging
  7. Terbeschikkingstelling (TBS)
  8. Plaatsing in jeugdinrichting (PIJ maatregel)

Direct een strafrechtadvocaat nodig? Klik op de afbeelding.

Hoger beroep gerechtshof

Voortbouwend appel

Voortbouwend appel wil zeggen dat het gerechtshof bij de behandeling van de strafzaak verder gaat waar de rechtbank is geëindigd met het vonnis. De voorzitter van het gerechtshof zal u vragen naar de reden waarom u in hoger beroep bent gegaan. Dit kan zijn dat u het niet eens bent met de bewezenverklaring of dat u het niet eens bent met de opgelegde straf. Het gerechtshof behandelt alleen de onderdelen waar u het niet mee eens bent.

Hoger beroep is risico

Als u in beroep komt tegen de uitspaak van de politierechter of de meervoudige strafkamer van de rechtbank dan neemt u een risico. Het gerechtshof kan u namelijk veroordelen tot een hogere straf dan dat u van de rechtbank heeft gehad. Uiteraard kan het gerechtshof u ook een lagere straf opleggen dan de rechtbank. Het komt ook voor dat u wordt veroordeeld door de rechtbank, maar dat u in hoger beroep wordt vrijgesproken.