INBESLAGNAME

Goederen kunnen vanwege verschillende redenen door politie en justitie in beslag worden genomen. Deze inbeslagname kan zijn voor waarheidsvinding (klassiek beslag) of voor verhaal op criminele winsten, schadevergoedingsmaatregelen en geldboetes (conservatoir beslag). Tegen de inbeslagname kan een klaagschrift worden ingediend bij de rechtbank. 

De wet bepaalt dat goederen in beslag kunnen worden genomen voor een viertal doelen. Deze zijn:

  • Waarheidsvinding (de inbeslaggenomen goederen dienen als bewijsmateriaal om de waarheid te achterhalen)
  • Onttrekken aan het verkeer (de in beslag genomen voorwerpen, zijn in strijd met de wet, zoals wapens en drugs.)
  • Verbeurdverklaring (voorwerpen die zijn verkregen door het plegen van het strafbare feit en voorwerpen die gebruikt zijn bij het plegen of voorbereiden van het strafbare feit. Ook voorwerpen die gebruikt zijn om de opsporing te verhinderen kunnen verbeurd worden verklaard.)
  • Wederrechtelijk verkregen voordeel (de goederen die in beslag zijn genomen dienen als onderpand voor de boetes en/of het afpakken van criminele winsten. Hierbij kunt u denken aan beslag op auto’s bankrekeningen, contant geld, sieraden, woningen et cetera)

Klaagschrift tegen inbeslagname

Als door de politie goederen in beslag zijn genomen en u wilt deze terug, dan kunnen de advocaten van Andeweg Van Doveren Advocatuur voor u een klaagschrift tegen de inbeslagname indienen bij de rechtbank of het Gerechtshof. Het klaagschrift is gebaseerd op artikel 552a Wetboek van Strafvordering. De termijn voor het indienen van een klaagschrift is afhankelijk van de vraag of de vervolging al is ingesteld tegen de verdachte. Is de vervolging nog niet ingesteld dan is de termijn voor het indienen van een klaagschrift twee jaren na datum van de inbeslagname.

Is de vervolging wel ingesteld dan moet het klaagschrift  uiterlijk binnen drie maanden na het einde van de vervolging zijn ingediend. Als u zich te laat meldt en de termijn is verstreken dan wordt uw klaagschrift niet ontvankelijk verklaard. De advocaten van Andeweg Van Doveren Advocatuur zijn werkzaam in heel Nederland en ook in uw regio, zoals Breda, Roosendaal, Tilburg, Eindhoven, Den Bosch, Utrecht, Amsterdam, Leeuwarden, Groningen, Zwolle, Assen, Zutphen, Den Haag.

Beoordeling door de rechtbank

De rechtbank plant doorgaans de behandeling van een klaagschrift binnen drie maanden na de indiening ervan. Rechters hanteren voor de behandeling van een klaagschrift een handreiking behandeling beklag tegen beslag om zo de rechtmatigheid van het beslag te beoordelen.

Zekerheidsstelling

Een andere manier om uw inbeslaggenomen goed terug te krijgen is door zekerheid te stellen voor de waarde van het inbeslaggenomen goed. U betaalt dan een bedrag gelijk aan de waarde van de inbeslaggenomen goederen, bijvoorbeeld de dagwaarde van de auto. Na betaling ontvangt u dan de goederen terug.

Tussentijdse verkoop door het Openbaar Ministerie

Het Openbaar Ministerie mag alle goederen die aan waardeverandering onderhevig zijn tussentijds verkopen. Zelfs als er al een klaagschrift is ingediend. Het klaagschrift tegen de inbeslagname heeft geen schorsende werking. Wordt u in het gelijk gesteld en wordt er door de rechter een last tot teruggave van het inbeslaggenomen goed verleend, dan krijgt u als het goed verkocht is de opbrengstwaarde van de verkoop uitbetaald. Deze verkoopwaarde is vaak veel lager dan de dagwaarde.

Inbeslagname auto

Als uw auto in beslag is genomen, bent u als eigenaar verantwoordelijk voor de wegenbelasting, geldige apk en autoverzekering. Dit geldt ook als de auto in beslag is genomen. Om deze kosten te vermijden gedurende de periode dat de auto in beslag is genomen, kunt u bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer het kenteken schorsen. Zo voorkomt u nodeloze kosten. Klik hier voor de link naar het RDW.

Klaagschrift tegen inbeslagname auto - beslag