POLITIEVERHOOR

U kunt worden onderworpen aan een politieverhoor als u bent aangehouden door de politie. Dit kan dan een aanhouding op heterdaad zijn, maar ook een aanhouding buiten heterdaad. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat u wordt opgeroepen per brief om te verschijnen op het politiebureau voor een verdachtenverhoor.

In de oproepingsbrief staat geschreven op welk politiebureau en wanneer u moet verschijnen voor een politieverhoor. Belangrijk is dat u de brief goed leest. In de brief staat verder vermeld of u bij aankomst zult worden aangehouden. Als uw aanhouding bij aankomst op het politiebureau plaats vindt, dan heeft u recht op bijstand van een advocaat op kosten van de overheid. Indien u niet wordt aangehouden voorafgaand aan het politieverhoor, dan zijn de advocaatkosten voor uw eigen rekening. Van Doveren Advocatuur hanteert scherpe tarieven voor de rechtsbijstand tijdens het politieverhoor. Hierbij kunt u denken aan uurtarief, dagtarief en zaaktarief.