POLITIEVERHOOR

Als u bent aangehouden door de politie zal er een politieverhoor plaatsvinden. Dit kan dan een aanhouding op heterdaad zijn, maar ook een aanhouding buiten heterdaad. Daarnaast bestaat de mogelijkheid dat u wordt opgeroepen per brief om te verschijnen op het politiebureau voor een verdachtenverhoor.

In de oproepingsbrief staat geschreven op welk politiebureau in Nederland en wanneer u moet verschijnen voor een politieverhoor. Belangrijk is dat u de brief goed leest. In de brief staat verder vermeld of u bij aankomst zult worden aangehouden. Als uw aanhouding bij aankomst op het politiebureau plaatsvindt, dan heeft u recht op bijstand van een advocaat op kosten van de overheid. Indien u niet wordt aangehouden voorafgaand aan het politieverhoor, dan zijn de advocaatkosten voor uw eigen rekening. Andeweg Van Doveren Advocatuur hanteert scherpe tarieven voor de rechtsbijstand tijdens het politieverhoor. Hierbij kunt u denken aan uurtarief, dagtarief en zaaktarief.

Bijstand advocaat bij verhoor:

Het is zeker verstandig om een advocaat bij het politieverhoor aanwezig te hebben. Of dit nu is bij een politiebureau in Noord-Brabant of elders in Nederland, Andeweg Van Doveren Advocatuur staat u hierin bij als raadsman bij politieverhoor. De bijstand van een advocaat kan het verschil zijn tussen een veroordeling en een vrijspraak of sepot. Ook kunt u bijvoorbeeld een lagere straf krijgen met de hulp van een advocaat. Wees er op bedacht dat de verhoren van de politie strikvragen bevatten en dat u echt een advocaat nodig heeft die deze politie vragen herkent. De advocaten van Andeweg Van Doveren advocatuur kunnen u terdege op het politieverhoor voorbereiden. 

Verhoor bij de politie

Bij politieverhoren worden uiteenlopende technieken gebruikt om antwoorden te krijgen van verdachten. De politie gaat er eerst vanuit dat de aangever gelijk heeft en stemt de vragen hierop af. Het is belangrijk om hiermee rekening te houden in uw verdedigingsstrategie. Met een advocaat praten is dan altijd een goed idee wanneer u verklaringen gaat afleggen.

De voordelen van een advocaat aanwezig bij het politieverhoor zijn:

  • het voorkomen van ongeoorloofde druk tijdens een verhoor;
  • advocaat kan vanaf aanvang verhoor verzoeken om inzage en verstrekking van het politiedossier;
  • advocaat kan u tijdens het verhoor adviseren om een beroep te doen op het zwijgrecht;
  • advocaat zorgt voor het op de juiste wijze vastleggen van uw verklaring.

Consultatiebijstand

Als u bent aangehouden dan heeft u een consultatierecht. Dit houdt in dat u het recht heeft om een advocaat te spreken, voordat u met de politie in verhoor gaat. Dit kan een piketadvocaat zijn of een zelf gekozen advocaat. Andeweg Van Doveren Advocatuur beschikt over twee ervaren en gespecialiseerde strafrechtadvocaten. Beide strafpleiters hebben twintig jaar ervaring in het vak en staan u op deskundige wijze bij tijdens een politieverhoor en tijdens de verdere behandeling van de zaak.

Duur politieverhoor:

Hoe lang een verhoor duurt is afhankelijk van het aantal vragen van de politie. Bij een aangehouden verdachte heeft de politie 18 uur de tijd om u te verhoren. Klik voor meer informatie over aanhouding. Na deze periode begint het voorarrest. Ook gedurende het voorarrest of de voorlopige hechtenis kunt u nog verhoord worden door de politie. Klik voor meer informatie over het voorarrest. Vraag bij elk verhoor dan ook om bijstand van de advocaat.

Verhoor na arrestatie

Bent u gearresteerd door de politie? Dan moet u met een advocaat praten voordat het verhoor plaatsvindt. Deze kosten worden door de overheid gedekt. In de meeste gevallen mag u ook met uw ouders bellen. Als u langer blijft vastzitten mogen ze u ook bezoeken. Zorg er in altijd voor dat u het advies van uw advocaat opvolgt.

Zwijgrecht:

Als u als verdachte bent aangemerkt heeft u het recht om te zwijgen. U bent verdachte als u redelijkerwijs bent aan te merken als schuldige aan een strafbaar feit. Het zwijgrecht houdt in dat u niet verplicht bent om u zelf te belasten. De politie zal tegen u zeggen dat dit niet in uw voordeel is en dat u door te zwijgen het risico loopt op een hogere straf. Dit is een verhoortechniek om u alsnog een verklaring te laten afleggen. Trap hier dan ook niet in. De advocaten van Andeweg Van Doveren Advocatuur kunnen u over het gebruik van het zwijgrecht goed adviseren.

Verschoningsrecht voor getuigen:

Als u als familielid van een verdachte bent opgeroepen voor een politieverhoor dan heeft u mogelijk het recht om geen verklaring af te leggen in verband met het aan u toekomende verschoningsrecht. U heeft een verschoningsrecht als u de partner bent van de verdachte en met de verdachte gehuwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft. Daarnaast hebben bepaalde familieleden een verschoningsrecht. Dit zijn man, vrouw, vader, moeder, broer, zus, kind en kleinkind van de verdachte.

Verschoningsrecht voor advocaat:

Elk gesprek dat u heeft met de advocaten van Andeweg Van Doveren Advocatuur is strikt vertrouwelijk. De wet bepaalt dat ook advocaten een verschoningsrecht hebben, zodat gewaarborgd is dat elk gesprek tussen advocaat en cliënt vertrouwelijk blijft.  Daarnaast hebben advocaten ook een geheimhoudingsplicht om te zwijgen over de bijzonderheden van de behandelde zaken, de identiteit van de cliënt en de aard en de omvang van de belangen van de cliënt.

Na het politieverhoor

Na het politieverhoor krijgt u altijd bericht van de politie of het Openbaar Ministerie. Tot die tijd wordt u nog steeds als verdachte beschouwd. Wanneer u onzeker bent over een persoonlijke situatie of als u nog steeds als verdacht bent aangemerkt, dan kunt u ook contact opnemen met uw advocaat. Uw advocaat helpt u met de verdere verloop van uw strafzaak. Belangrijk om te onthouden is dat u altijd rechten heeft, ook wanneer u strafbare feiten heeft gepleegd.

Schadevergoeding na vrijspraak of sepot:

U heeft recht op schadevergoeding als u wordt vrijgesproken of als de zaak tegen u geseponeerd wordt. Het recht op schadevergoeding bestaat vanaf het moment dat u in voorarrest bent geplaatst. Kortom de periode van ophouden voor verhoor na aanhouding komt niet voor schadevergoeding in aanmerking. Wilt u schadevergoeding aanvragen, klik dan hier.

De politie verhoort mij als getuige

Wanneer u als getuige een uitnodiging krijgt voor een verhoor bij de politie, dan bent u niet verplicht om mee te werken. Tijdens het politieverhoor mag u als getuige ook een advocaat meenemen. U heeft altijd recht op een advocaat, ook wanneer uit eigen initiatief meewerkt aan het verhoor.

De rechter commissaris verhoort mij als getuige

Als u een oproep krijgt van de rechter commissaris, dan bent u wel verplicht om naar het verhoor te gaan. Tijdens het verhoor kunt u zich dan laten bijstaan door een ervaren strafrechtadvocaat. Wanneer u zonder geldige reden niet komt opdagen wordt dit gezien als een strafbare feit.

Politieverhoor Andeweg Van Doveren Advocatuur