SECOND OPINION

Bent u het niet eens met de te voeren verweren in uw strafzaak door uw huidige advocaat en wilt u een second opinion, klik dan op aanmelden zaak. Bent u in hoger beroep tegen een veroordeling en wilt u een second opinion voor uw strafzaak, de strafpleiters van Andeweg Van Doveren Advocatuur zijn erkende en gespecialiseerde strafrechtadvocaten.

Second opinion

Andeweg Van Doveren Advocatuur bieden second opinion aan van uw strafzaak. Dit is een herbeoordeling van uw strafdossier door een andere strafpleiter. Second opinions worden vaak aangevraagd bij strafzaken waar voorlopige hechtenis wordt toegepast. Andeweg Van Doveren Advocatuur wordt hiervoor regelmatig ingeschakeld. Daarnaast beoordelen wij op verzoek de verrichtingen van uw advocaat in het kader van een tuchtzaak.

Direct een second opinion nodig? klik op de afbeelding.

Second opinion Andeweg Van Doveren Advocatuur

Volledige herbeoordeling of deeladvies

In strafzaken kunt u verzoeken om een volledige herbeoordeling van de strafzaak en de gevoerde verweren. Ook kunt u vragen om een deeladvies betreffende één onderdeel van uw strafzaak.  Meestal worden wij gevraagd om volledige herbeoordeling te geven. De reden hiervoor kan zijn dat de belangen van de zaak zo groot zijn dat u als verdachte zeker wilt weten dat de juiste verweren worden gevoerd. De gevoerde verweren dienen dan ook kans van slagen te hebben. Het kan ook zijn dat de u vermoedt dat uw huidige advocaat beroepsfouten heeft gemaakt. Voordat u dan als cliënt maatregelen neemt, is het verstandig een second opinion over de zaak te vragen.

Kansen in hoger beroep

Ook komt het regelmatig voor dat de cliënt onze mening wenst over de haalbaarheid van een procedure of een hoger beroep. Hiermee kan de cliënt een betere inschatting maken van de risico’s ten opzichte van de kosten. De uitkomst van een second opinion is dus niet altijd een advies tegenovergesteld aan het advies van de behandelende advocaat. Het kan ook een bevestiging zijn dat de zaak zorgvuldig en correct wordt behandeld.

Vrije advocaatkeuze

U heeft als cliënt altijd het recht om zelf uw advocaat te kiezen. U bent dus niet gebonden aan de advocaat die u krijgt toegewezen van de rechtbank of het gerechtshof.

Second opinion en pro deo rechtsbijstand

Is aan u pro deo rechtsbijstand toegekend en u wilt een herbeoordeling van uw dossier, dan is dat niet mogelijk onder de pro deo rechtsbijstand. De overheid vergoedt dit niet. Alleen als er sprake is van een vertrouwensbreuk tussen u als cliënt en uw advocaat kan de pro deo rechtsbijstand worden overgenomen door de advocaat van uw keuze, zoals Andeweg Van Doveren Advocatuur. De advocaten van Andeweg van Doveren Advocatuur zijn geregistreerde strafrechtspecialisten en aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Strafrecht Advocaten.