Strafrechtadvocaat / Strafpleiter

In het strafrecht is het van belang om rechtsbijstand te krijgen van een gespecialiseerde strafrechtadvocaat, ook wel genoemd een strafpleiter. Een erkende en gespecialiseerde strafpleiter kan u goed voorlichten over het strafrecht. U heeft nu gekozen voor strafrecht. De strafpleiters van Andeweg Van Doveren Advocatuur zijn gecertificeerde strafpleiters. Als u op één van de onderstaande buttons klikt, krijgt u meer informatie over dat onderwerp. Ook als u verdachte bent van een strafbaar feit dan kunt u hier meer informatie vinden over diverse soorten strafbare feiten en ook vindt u hier informatie over alle onderdelen van de strafvervolging door het Openbaar Ministerie. De strafpleiters van Andeweg Van Doveren Advocatuur voorzien u van gespecialiseerde rechtsbijstand door een strafpleiter. Wij gaan als strafpleiters voor het maximale resultaat in elke zaak.

Andeweg Van Doveren Advocatuur staat geen infiltranten en geen slachtoffers bij.

Verdachte en wat nu? 

 • Politieverhoor

  Bent u aangehouden door de politie of heeft u een brief gekregen met een uitnodiging voor een politieverhoor dan is het van belang dat u weet waar u op bedacht moet zijn. De strafpleiter van Andeweg Van Doveren Advocatuur staan dagelijks verdachten bij tijdens een politieverhoor. Het is van belang om tijdig en voorafgaande aan het verhoor een advocaat te raadplegen om zo de meeste kans op een vrijspraak of sepot te hebben. Wilt u meer informatie over het politieverhoor, klik hier. Wilt u bijstand tijdens een politieverhoor, klik hier

 • Aanhouding

  Als u bent aangehouden en overgebracht bent naar een politiebureau, heeft u recht op bijstand van een strafrechtadvocaat ook wel genoemd een strafpleiter. Dit is geheel kostenloos (pro deo rechtsbijstand) De rechtsbijstand moet plaats vinden voorafgaande aan het politieverhoor. Wilt u meer informatie over aanhouding, klik dan hier. Wilt u rechtsbijstand van een gespecialiseerde strafrechtadvocaat gedurende uw aanhouding, klik dan hier

 • Inbeslagname goederen

  Heeft de politie goederen van u in beslag genomen (auto, telefoon, laptop, computer, geld, sieraden etcetera) en wilt u deze goederen terug, klik dan hier. Andeweg Van Doveren Advocatuur kan voor u met spoed een klaagschrift tot teruggave van de in beslag genomen goederen opstellen en indienen bij de rechtbank. Wilt u meer informatie over inbeslagname en de mogelijkheden om de goederen terug te krijgen, klik dan hier.

 • Voorarrest

  Als u bent aangehouden door de politie, dan kan de (hulp)officier van justitie u in voorarrest plaatsen. Het voorarrest begint met de inverzekeringstelling voor de duur van drie dagen. De strafpleiters van Andeweg Van Doveren Advocatuur streven ernaar om uw voorarrest of voorlopige hechtenis zo kort mogelijk te houden. Wilt u meer informatie over de verschillende fase van voorarrest, klik dan hier. Wilt u bijstand van een gespecialiseerde strafrechtadvocaat om zo spoedig mogelijk uit het voorarrest te komen om weer vrij te zijn, klik dan hier.

 • Dagvaarding / voorkomen

  Wanneer de officier van justitie uw strafzaak aan de rechter voorlegt, dan ontvangt u een dagvaarding en moet u voorkomen. In dat geval is het verstandig een advocaat te raadplegen, dit kan op pro deo basis en op betalende basis (tarief vanaf € 125.00 exclusief kantoorkosten en BTW. Het kan zijn dat u moet voorkomen voor de officier van justitie tijdens een OM (hoor)zitting. Ook kunt u gedagvaard worden om te verschijnen voor de politierechter of meervoudige strafkamer. Bent u het niet eens met een uitspraak van de politierechter of meervoudige strafkamer dan kunt u in hoger beroep bij het Gerechtshof. Als u het ook niet eens bent met de uitspraak van het gerechtshof dan kunt u nog in cassatie bij de Hoge Raad der Nederlanden. Wilt u meer informatie over dagvaarding / voorkomen, klik dan hier. Wilt u rechtsbijstand omdat u bent gedagvaard, klik dan hier.

 • Second opinion

  Als u in een strafzaak bent verwikkeld en als verdacht aangemerkt, dan is dat uiterst vervelend voor u en uw naasten. Uiteraard wilt u dan voorzien worden van goede rechtsbijstand. Indien u geen goed gevoel heeft bij uw raadsman staat het u altijd vrij om een andere advocaat te kiezen, zowel op pro deo basis als op betalende basis. U kunt altijd verzoeken om een second opinion van uw strafzaak. De strafrechtspecialisten van Andeweg Van Doveren Advocatuur beoordelen uw zaak en geven u aan welke juridische mogelijkheden er zijn voor u. Wilt u meer informatie over een second opinion klik dan hier. Wilt u een second opinion aanvragen, klik dan hier.

 • Rijbewijs kwijt

  U bent uw rijbewijs kwijt, omdat u te hard heeft gereden, teveel heeft gedronken of met drugs op heeft gereden. In dat geval kunt u een beroep doen op de advocaten van Andeweg Van Doveren Advocatuur om uw rijbewijs zo spoedig mogelijk terug te krijgen. Binnen 10 dagen nadat uw rijbewijs is afgepakt krijgt u van de officier van justitie een brief met daarin de periode dat u uw rijbewijs kwijt bent. Wij kunnen voor u een klaagschrift opstellen en indienen voor de teruggave van uw rijbewijs. Wilt u meer informatie over rijbewijszaken klik dan hier. Wilt u een klaagschrift indienen voor de teruggave van uw rijbewijs, klik dan hier. Ook op pro deo basis is dit mogelijk. Vaste prijsafspraken behoort ook tot de mogelijkheden.

 • Schadevergoeding voor onterecht vastzitten

  Bent u vrijgesproken van een strafbaar feit of is uw strafzaak geseponeerd dan heeft u recht op schadevergoeding als u hiervoor in voorarrest heeft gezeten. De schadevergoeding is mogelijk voor onterechte hechtenis, kosten van de advocaat en misgelopen inkomsten door het vastzitten. De schadevergoeding moet binnen drie maanden na de datum waarop u bent vrijgesproken of de zaak geseponeerd is worden aangevraagd. De advocaten van Andeweg Van Doveren Advocatuur vragen geheel GRATIS deze schadevergoeding voor u aan. Voor meer informatie over het recht op schadevergoeding, klik hier. Voor het aanvragen van een schadevergoeding klik hier.

Veroordeeld en wat nu?

 • Gratie

  Gratie is het verminderen, veranderen of kwijtschelden van een straf die door een Nederlandse strafrechter is opgelegd. Gratie kan alleen verleend worden door Zijne Majesteit de Koning. De advocaten van Andeweg Van Doveren Advocatuur kunnen voor u een gratieverzoek opstellen en indienen. Voor meer informatie over gratie en de mogelijkheden, klik hier. Wilt u een gratieverzoek laten indienen door een gespecialiseerde en ervaren advocaat, klik dan hier en meld nu uw zaak aan.

 • Herziening

  Herziening, ook wel revisie genoemd, kan in uitzonderlijke gevallen een onherroepelijke veroordeling ongedaan maken. De veroordeelde kan bij de Hoge Raad der Nederlanden een herzieningsverzoek indienen omdat er nieuwe ontlastende gegevens zijn die een ander licht op de zaak werpen. Voor meer informatie over herziening en de mogelijkheden, klik hier. Wilt u een gratieverzoek laten indienen door een gespecialiseerde en ervaren advocaat, klik dan hier en meld nu uw zaak aan.

 • Omzetting taakstraf in hechtenis

  Als u een werkstraf opgelegd heeft gekregen en u verricht deze niet of niet volledig binnen de termijn die daarvoor staat, dan kan de werkstraf omgezet worden in hechtenis. Per twee uur niet verrichte werkstraf geldt een vervangende hechtenis van één dag. Indien de werkstraf is opgelegd door een rechter kan de omzetting in vervangende hechtenis plaatsvinden op last van de officier van de justitie. Als de werkstraf is opgelegd door de officier van justitie in het kader van een OM hoorzitting of strafbeschikking, dan moet de officier van justitie toestemming vragen voor de omzetting aan de rechter. Wilt u meer informatie over de omzetting van de taakstraf klik hier. Wilt u uw zaak voor de omzetting van de taakstraf aanmelden, zodat wij bezwaar voor u indienen, klik hier.

 • Weigering verstrekking Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

  Als u bent veroordeeld en u heeft een straf opgelegd gekregen, dan heeft u een aantekening op uw justitiële documentatie, ook wel strafblad genoemd. Indien u een verklaring omtrent gedrag nodig hebt voor bijvoorbeeld een nieuwe baan, kan deze geweigerd worden op grond van uw strafblad. De aanvraag voor een verklaring omtrent gedrag wordt ingediend bij het centraal orgaan verklaring omtrent gedrag (COVOG). Voor meer informatie over verklaring omtrent gedrag en de bezwaarmogelijkheden,  klik hier. Wilt u een bezwaar indienen tegen de weigering verstrekking  verklaring omtrent gedrag door een gespecialiseerde en ervaren strafpleiter, klik dan hier en meld nu uw zaak aan.

 • Terbeschikkingstelling (TBS)

  De wet kent twee vormen van terbeschikkingstelling (TBS). De TBS met dwangverpleging en de TBS met voorwaarden. Bij TBS met dwangverpleging wordt de veroordeelde opgenomen in een TBS kliniek. Bij TBS met voorwaarden dient de veroordeelde zich aan de voorwaarden te houden van de behandelaars en de reclassering. Als de veroordeelde zich niet aan de afspraken houdt kan de TBS met voorwaarden worden omgezet in een TBS met dwangverpleging. Voor meer informatie over TBS en de mogelijkheden, klik hier. Wilt u bijstand door een gespecialiseerde en ervaren advocaat in uw TBS traject, klik dan hier en meld nu uw zaak aan.

 • Pro deo rechtsbijstand

  Heeft u hulp nodig van een goede strafrecht advocaat nodig, maar kunt u deze niet betalen? Andeweg Van Doveren Advocatuur verleend ook gefinancierde rechtsbijstand. Zo kunt u dus door de beste strafrecht advocaat uw strafzaak laten behandelen. Heeft u een laag inkomen dan kan het zijn dat u recht heeft op gefinancierde rechtsbijstand. De kosten worden dan deels door de overheid betaald. U betaald een eigen bijdrage. De gemeente waar u woonachtig bent, verleend in veel gevallen ook nog bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage. U betaald dan niets. Wanneer u een probleem financieel zelf niet kunt oplossingen is het altijd goed om te onderzoeken of u recht heeft op gefinancierde rechtshulp. Een pro deo advocaat kan u dan bijstaan in uw rechtszaak. Wilt u hier meer informatie over? Klik hier.

Verdacht van strafbaar feit !

 • Bedreiging

  Bedreiging is strafbaar op grond van artikel 285 Strafrecht. Er zijn diverse soorten bedreiging. De bedreiging die het meeste voorkomt is bedreiging met geweld. De straffen voor bedreiging verschillen per soort bedreiging. Wordt u verdacht van bedreiging, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op. Andeweg Van Doveren Advocatuur kan u bijstaan als advocaat. Dit kan ook op pro deo basis. Klik hier om uw zaak aan te melden en klik hier voor meer informatie over bedreiging

 • Belediging

  Belediging is strafbaar op grond van artikel 266 Strafrecht. Belediging is het aanranden van iemands eer of goede naam. Voorarrest is niet mogelijk. Belediging kan in het openbaar (mondeling, bij geschrift of door het verspreiden van een afbeelding. Belediging kan ook  rechtstreeks tegen de beledigde persoon. Voor meer informatie over belediging en de straffen, klik hier. Wordt u verdacht van belediging en wilt u een advocaat, klik dan hier.

 • Diefstal

  Diefstal is strafbaar op grond van artikel 310 Strafrecht. Bij diefstal gaat het om het wegnemen van goederen zonder toestemming van de eigenaar. Voor diefstal is voorarrest mogelijk. Diefstal kan al dan niet met geweld samen gaan, bijvoorbeeld straatroof.  Voor meer informatie over diefstal, winkeldiefstal en diefstal met geweld en de straffen, klik hier. Wordt u verdacht van diefstal en wilt u een advocaat, klik dan hier.

 • Hennepteelt

  Het telen en bezit van hennep is strafbaar gesteld in de Opiumwet. De hoogte van de straf is afhankelijk van de hoeveelheid planten die zijn aangetroffen, het aantal eerdere oogsten en of er sprake is van diefstal stroom en de mate van professionaliteit. Voor meer informatie over hennepteelt en de straffen, klik hier. Wordt u verdacht van hennepteelt en wilt u een gespecialiseerde advocaat, klik dan hier en meld uw zaak aan.

 • Harddrugs

  Het in bezit hebben, verhandelen, vervoeren of maken van harddrugs is strafbaar op grond van de Opiumwet. Voor bezit, verhandelen en/of het maken van harddrugs is voorarrest mogelijk. De hoogte van de straf is onder meer afhankelijk van de hoeveelheid aangetroffen drugs, de periode waarin gehandeld is en /of de hoeveelheid drugs die gemaakt zijn. Ook is gedegen kennis van forensisch drugsonderzoek vereist voor een goede verdediging.  Voor meer informatie over bezit harddrugs, dealen en/of het maken van harddrugs en de straffen, klik hier. Wordt u verdacht van bezit harddrugs, dealen, vervoeren of produceren van harddrugs en wilt u een gespecialiseerde en ervaren advocaat met kennis van zaken, klik dan hier en meld nu uw zaak aan en wij nemen op korte termijn met u contact op.

 • Mishandeling / Openlijke geweldpleging

  Moord is strafbaar op grond van artikel 289 Strafrecht. Doodslag is strafbaar op grond van artikel 287 Strafrecht. Moord is met voorbedachte rade iemand van het leven beroven. Doodslag is het opzettelijk iemand van het leven beroven. Voor moord en doodslag is forensische kennis vereist. Andeweg Van Doveren Advocatuur heeft deze forensische kennis. Voorbeelden van forensisch onderzoek zijn: bloedspoorpatroononderzoek, ballistisch onderzoek, dactyloscopisch onderzoek, antropologisch onderzoek en forensische pathologie (sectie op lichaam). Voor moord en doodslag is voorarrest mogelijk. Voor meer informatie over moord en doodslag en de straffen, klik hier. Wordt u verdacht van moord of doodslag en wilt u een gespecialiseerde en ervaren advocaat, klik dan hier en meld nu uw zaak aan.

 • Moord en Doodslag

  Moord is strafbaar op grond van artikel 289 Strafrecht. Doodslag is strafbaar op grond van artikel 287 Strafrecht. Moord is met voorbedachte rade iemand van het leven beroven. Doodslag is het opzettelijk iemand van het leven beroven. Voor moord en doodslag is forensische kennis vereist.. Andeweg Van Doveren Advocatuur heeft deze forensische kennis. Voorbeelden van forensisch onderzoek zijn: bloedspatonderzoek, ballistisch onderzoek, dactyloscopisch onderzoek, antropologisch onderzoek en forensische pathologie (sectie op lichaam). Voor moord en doodslag is voorarrest mogelijk. Voor meer informatie over moord en doodslag en de straffen, klik hier. Wordt u verdacht van moord of doodslag en wilt u een gespecialiseerde en ervaren advocaat, klik dan hier en meld nu uw zaak aan.

 • Oplichting, Fraude en Valsheid in geschrifte

  Oplichting is het misleiden van een persoon om deze te bewegen geld of goederen af te geven. Het meest bekende is wel de marktplaats oplichting. Oplichting is iets anders dan fraude. Bij fraude gaat het om  het bewust behalen van economisch voordeel door zaken anders voor te stellen dan dat deze daadwerkelijk zijn. Valsheid in geschrifte is het vervalsen van documenten om zo voordeel te genieten door deze documenten als echte en onvervalst te gebruiken. Voor meer informatie over oplichting, fraude of valsheid in geschrifte en de straffen, klik hier. Wordt u verdacht van oplichting of valsheid in geschrifte en wilt u een gespecialiseerde en ervaren advocaat, klik dan hier en meld nu uw zaak aan.

 • Rijden onder invloed / rijden met te hoge snelheid

  Als u hebt gereden onder invloed of met een te hoge snelheid, dan kan uw rijbewijs ingevorderd worden. Onder rijden onder invloed wordt niet alleen verstaan alcohol maar ook drugs.  Voor meer informatie over rijden onder invloed, de straffen en de mogelijkheden om uw rijbewijs terug te krijgen, klik hier. Wilt u een klaagschrift laten indienen door een gespecialiseerde en ervaren strafrechtadvocaat tegen een vast zaaktarief, klik dan hier en meld nu uw zaak aan.

 • Vernieling

  Vernieling is het moedwillig zonder toestemming van de eigenaar beschadigen, wegmaken, onbruikbaar maken van goederen. Als de vernieling plaatsvindt tijdens het uitgaan of tijdens evenementen of sportwedstrijden leidt dit tot een hogere straf. Voor meer informatie over vernieling en de straffen, klik hier. Wordt u verdacht van vernieling en wilt u bijstand van een gespecialiseerde en ervaren advocaat, klik dan hier en meld nu uw zaak aan.

 • Wapenbezit

  Het in bezit hebben van een wapen of munitie is strafbaar op grond van artikel 26 en 55 Wet Wapens en Munitie. Voor verboden wapenbezit is voorarrest mogelijk. De hoogte van de straf is onder meer afhankelijk van het soort wapen. Er zijn vier categorieën wapens. Niet alleen vuurwapens, maar ook messen, ploertendoders, boksbeugels, alarmpistolen zijn strafbaar. Voor meer informatie over wapenbezit en de straffen, klik hier. Wordt u verdacht van wapenbezit en wilt u een gespecialiseerde en ervaren advocaat, klik dan hier en meld nu uw zaak aan.

 • Witwassen

  Witwassen is het verrichten van handelingen om de herkomst van crimineel geld te verhullen. Er zijn verschillende soorten strafbaarstelling van witwassen, zoals opzetwitwassen, schuldwitwassen en gewoontewitwassen. Voor meer informatie over deze vormen van witwassen en de straffen, klik hier. Wordt u verdacht van witwassen en wilt u een gespecialiseerde en ervaren strafrechtadvocaat, klik dan hier en meld nu uw zaak aan.

 • Terrorisme

  Voor meer informatie over de verdenking van terrorisme en de straffen, klik hier. Wordt u verdacht van terrorisme of deelname een criminele terroristische organisatie en wilt u een gespecialiseerde en ervaren advocaat, klik dan hier en meld nu uw zaak aan.

 • Zedendelict

  Zedendelicten zijn er in verschillende vormen. U kunt bijvoorbeeld denken aan incest, ontucht, grooming, verkrachting, aanranding, bezit kinderporno, vervaardigen kinderporno, schennis van de eerbaarheid en seksueel misbruik. Voor alle zedendelicten geldt dat het van groot belang is om tijdig een strafrechtadvocaat in te schakelen. Dit kan bij aanhouding zijn of als u een brief ontvangt waarin u uitgenodigd wordt voor een politieverhoor. Ook kan het voorkomen dat de rechter commissaris een voorlichtingsrapport over u opvraagt bij de reclassering. De verdediging door een goede advocaat is in dit soort strafzaken zeer belangrijk. Andeweg Van Doveren Advocatuur heeft jarenlange ervaring en is gespecialiseerd in de behandeling van alle soorten zedenzaken. Voor meer informatie over de diverse soorten zedendelicten en de straffen, klik hier. Wordt u verdacht van een zedendelict en wilt u een gespecialiseerde en ervaren advocaat, klik dan hier en meld nu uw zaak aan.

Strafrechtadvocaat mr. Valérie Andeweg

Strafrechtspecialisten Andeweg Van Doveren Advocatuur

AANMELDEN ZAAK

U kunt onze strafpleiters ook bereiken via Whatsapp

Strafrechtadvocaat mr. Gerwin van Doveren

strafpleiter Van Doveren