Tarief en pro deo rechtsbijstand

PRO DEO ADVOCAAT | GESUBSIDIEERDE RECHTSBIJSTAND

U heeft rechtsbijstand nodig van een gespecialiseerde advocaat en u heeft weinig inkomen, dan bestaat de mogelijkheid van pro deo rechtsbijstand. Andeweg Van Doveren advocatuur staat veel cliënten bij met pro deo advocaten die juridische hulp verlenen. Op de site rechtsbijstand.nl leest u aan welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen voor pro deo rechtsbijstand. Het gaat dan om voorwaarden omtrent de hoogte van uw inkomen en vermogen. Ook wordt beoordeeld of uw zaak in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Andeweg Van Doveren Advocatuur verzorgt de aanvraag van de pro deo rechtsbijstand bij de Raad voor Rechtsbijstand. Bij de aanvraag wordt uitgegaan van uw inkomen en vermogen van twee jaar eerder dan het lopende jaar. Als u aan de voorwaarden voldoet, betaalt u een eigen bijdrage aan de advocaat en de rest van de kosten van de advocaat worden betaald door de overheid. Heeft u een bijstandsuitkering dan geven veel gemeenten in Nederland bijzondere bijstand voor de eigen bijdrage. Zo heeft u dus een gratis advocaat. Met pro deo rechtsbijstand hoeft u geen dure advocaat te betalen. Bij Andeweg Van Doveren Advocatuur heeft u altijd rechtsbijstand van een gespecialiseerde advocaat.  

Schulden of failliet?

Zit u in de (wettelijke) Schuldsanering of bent u failliet? U betaalt dan de laagste eigen bijdrage. Vul het formulier in en geef dit aan uw pro deo advocaat, zodat Andeweg Van Doveren Advocatuur deze kan bijvoegen bij de aanvraag pro deo rechtsbijstand. Wanneer u recht heeft op gesubsidieerde rechtsbijstand brengen wij u op de hoogte.

Formulier schuldsanering
Formulier faillissement

Direct een gespecialiseerde pro deo advocaat nodig

Klik op de afbeelding

advocaat voor u strafrechtadvocaat

PRO DEO RECHTSBIJSTAND | TARIEF

Als de pro deo rechtsbijstand wordt toegekend dan ontvangt uw advocaat een toevoeging. Hiermee kan de strafrecht advocaat de verleende rechtsbijstand declareren bij de overheid. Als u in voorarrest zit dan verstrekt de rechtbank een last tot toevoeging aan de advocaat. Als u een advocaat strafrecht nodig heeft die werkt op pro deo basis, dan kunt u bij Andeweg Van Doveren Advocatuur terecht. Meld nu uw zaak aan via ons contactformulier.

Dit jaar minder inkomen en vermogen?

Heeft u dit jaar minder inkomen en vermogen dan twee jaar geleden? U kunt dan peiljaarverlegging aanvragen. Vul hiervoor het formulier peiljaarverlegging in. Stuur dit formulier met bewijsstukken van uw inkomen en vermogen van dit jaar naar de raad voor rechtsbijstand.  U dient dit binnen 6 weken na de afwijzing op de aanvraag van de pro deo rechtsbijstand te doen. Wilt u peiljaarverlegging aanvragen, vul dan het onderstaande formulier in. Heeft u vragen over peiljaarverlegging, dan belt u de Raad voor Rechtsbijstand op telefoonnummer 088-787 1000.

Formulier aanvraag peiljaarverlegging

Bent u gedetineerd of zit u in voorarrest?

Bent u door de politie opgepakt en wordt u vastgezet? U kunt dan via de rechter of het OM een pro deo advocaat toegewezen krijgen. Dit heet ‘last tot toevoeging’. In veel gevallen is een pro deo advocaat gratis, waardoor u geen eigen bijdrage betaalt.

Wordt u door de rechter veroordeeld en staat deze veroordeling vast? Mogelijk moet u de kosten van de advocaat terugbetalen. De eigen bijdrage hangt af van de hoogte van uw inkomen en vermogen. De Raad vraagt gegevens van uw inkomen en vermogen op bij de Belastingdienst. Dit zijn de gegevens van twee jaar voor het verstrekken van de last tot toevoeging.

Wanneer hoeft u niet terug te betalen?

U hoeft de kosten van de advocaat niet terug te betalen als u:

  • minderjarig bent
  • niet bent veroordeeld
  • kosten heeft moeten maken voor het voorleggen van uw strafzaak aan de hoogste rechter (cassatie)

Wanneer krijgt u bericht of u moet terugbetalen?

Uw veroordeling staat vast en uw pro deo advocaat heeft de gefinancierde rechtsbijstand gedeclareerd. De Raad voor rechtsbijstand controleert de hoogte van uw inkomen en vermogen. Is uw inkomen of vermogen te hoog? Dan krijgt u van de Raad het besluit dat u moet terugbetalen. De Raad heeft alleen gegevens van uw inkomen en vermogen ontvangen van de Belastingdienst. Heeft u van de Raad een besluit tot terugbetaling ontvangen en heeft u een partner? Geef dit aan de Raad door. Dit kunt u doen met het Formulier Verzoek norm gezamenlijke huishouding. Dit formulier moet u binnen zes weken na het besluit tot terugbetaling aan de Raad sturen.

Peiljaarverlegging

Heeft u in het jaar dat de last tot toevoeging is verstrekt minder inkomen? U kunt dan peiljaarverlegging aanvragen. Vul hiervoor het formulier Verzoek peiljaarverlegging kostenverhaal in. Stuur het formulier met bewijsstukken van uw inkomen en vermogen naar de Raad voor Rechtsbijstand. De Raad maakt dan een schatting van uw inkomen en vermogen.

Bijvoorbeeld:
Uw last tot toevoeging is verstrekt in 2018. U wordt in 2019 veroordeeld. Deze veroordeling staat vast. Uw advocaat vraagt in 2019 een vergoeding bij de Raad voor zijn werkzaamheden. De gegevens van uw inkomen en vermogen van 2016 krijgt de Raad van de Belastingdienst. Maar u had in 2018 minder inkomen en/of vermogen. U kunt dan peiljaarverlegging aanvragen naar 2018.

TARIEF ANDEWEG VAN DOVEREN ADVOCATUUR

Indien u niet in aanmerking komt voor pro deo rechtsbijstand of afziet van pro deo rechtsbijstand dan worden de advocaatkosten tegen uurtarief bij u in rekening gebracht. Andeweg Van Doveren Advocatuur werkt op voorschotbasis. Het uurtarief van Andeweg Advocatuur is concurrerend. In bepaalde gevallen is het mogelijk om een zaaktarief af te spreken. U weet dan meteen waar u aan toe bent financieel. Voor alle bedragen die Andeweg Van Doveren Advocatuur in rekening brengt, uurtarief of zaaktarief, geldt dat deze worden vermeerderd met 5% kantoorkosten en 21% BTW. Wilt u ook een scherp tarief meldt dan nu uw zaak aan en ervaar de gespecialiseerde rechtsbijstand van Andeweg Van Doveren Advocatuur.

PRO DEO ADVOCAAT INSCHAKELEN

Zoekt u een pro deo advocaat of weet u niet zeker of u een pro deo advocaat nodig heeft? Bij Andeweg Van Doveren Advocatuur onderzoeken we voor u of u recht heeft op juridische bijstand. We bieden de juiste pro deo rechtshulp voor onze cliënten en hebben een groot landelijk netwerk. Onze advocaten kunnen op pro deo basis cliënten kosteloos of tegen een geringe vergoeding bijstaan. De overheid betaalt wanneer u recht heeft op gratis hulp bij een juridisch probleem. Laat  Andeweg Van Doveren Advocatuur u bijstaan wanneer u recht heeft op gefinancierde rechtshulp of wanneer u wilt onderzoeken of uw kosten vergoed worden.

MEDIATOR INSCHAKELEN

Zoekt u naar een manier om een probleem gezamenlijk op te lossen? In dat geval kunnen we ook een Mediator inschakelen. Andeweg Van Doveren Advocatuur kan u adviseren of u een advocaat of mediator moet inschakelen. Cliënten bijstaan met raad en daad door een goede advocaat of mediator is waar we iedere dag voor gaan.